Închide meniul

Radioterapia și tratamentele sistemice
(hormonoterapia, chimioterapia
și tratamentul biologic)

Radioterapia externă (RTE) se foloseşte în cancerul mamar ca tratament adjuvant postoperator. Rar se foloseşte preoperator (în stadiile III) la cazurile care rămân inoperabile după un tratament sistemic inițial. RTE postoperatorie este indicată, după mastectomie radicală modificată (MRM), atunci când tumora mamară are un diametru > 5cm, când la microscop se evidenţiază o invazie tumorală în vasele sangvine și/sau limfatice și când există metastaze în limfoganglionii de sub braț.
Este de asemenea indicată după toate cazurile de S+A (excizie mamară sectorială asociată cu excizia ganglionilor axilari). Se iradiază de obicei peretele toracic (după MRM) și sânul (după S+A), ± zona de sub braț, lanţul ganglionar mamar intern şi zona de deasupra claviculei. Aparatele întrebuinţate astăzi au surse de energie înaltă, sursele convenţionale Roentgen, de energie joasă, fiind practic abandonate. RTE se face cu aparatul situat la o oarecare distanță de pacientă (teleterapie = de la distanță). Uneori se foloseşte şi brahiterapia sub formă de iradierea interstiţială (locală) cu ace de iridiu radioactiv introduse în sân, pentru cazurile tratate conservator. Dozele folosite în radioterapia externă sunt de 40-50 Gy , acestea putând distruge eventualele celule tumorale rămase după operație, adică boala infraclinică (microscopică).

Tratamentele sistemice (hormonoterapia,chimioterapia și tratamentul biologic) se adresează în special metastazelor la distanţă. Se folosesc după operație ca tratamente adjuvante, dar şi înainte de operație, caz în care se numesc neoadjuvante. Pe lîngă efectul la distanţă, acţionează şi locoregional. Ele sunt indicate înainte de operație, în cazurile care au de la început metastaze clinic evidente (stadiul IV), în stadiile avansate loco-regional ( III a - d) și în stadiile incipiente (I și II) cu profil molecular agresiv (Bazal-triplu negativ și Her 2 îmbogățit). De asemenea pot fi utilizate în stadiile incipiente, preoperator, pentru a reduce volumul unei tumori de mari dimensiuni care nu poate fi operată decît prin mastectomie și a face astfel posibilă păstrarea sânului (tratament conservator).
Postoperator tratamentele sistemice sunt indicate la toate cazurile cu metastaze ganglionare axilare (sub braț). În cazurile fără metastaze ganglionare sub braț, tratamentele sistemice sînt utilizate cînd există: T >1cm,grad G3 și invazie limfovasculară. Indicația tipurilor de tratament sistemic și combinaţia dintre ele sunt dictate de starea receptorilor hormonali (RH) și de cea a genei Her 2.

Hormonoterapia (HT) se adresează doar cazurilor cu RH pozitivi. HT ablativă este indicată la pacientele în premenopauză, cu factori de risc pentru metastaze și se realizează prin suprimarea funcției ovariene: chirurgical (ooforectomie), sau radiologic (iradierea ovarelor) sau chimic (medicamente).